P I L S Ē T I Z P Ē T E
industriālais tūrisms
URBAN EXPLORATION

RUST IN PEACE

Šeit raksta


DŽERIJS ŠTERNS www.whiterabbit.lv

Saistītie projekti
Kontaktiem

Salaspilī zem dzelzceļa plāno veidot tuneli

(c)LETA. Pie Salaspils stacijas Rīgas ielā zem dzelzceļa plānots veidot tuneli, informē Salaspils pašvaldība. Šī vieta ir viena no noslogotākām vietām Salaspils pilsētas transporta komunikāciju sistēmā. Šeit transporta pārvietošanās ātrumu ierobežo dzelzceļa pārbrauktuve, kura ik pa laikam tiek slēgta. Papildus tam Rīgas ielas šaurā divu joslu brauktuve izslēdz iespēju paātrināt satiksmi tad, kad pārbrauktuve ir atvērta. Lai būtiski uzlabotu situāciju, ir nepieciešams izveidot tuneli zem dzelzceļa.

Patlaban tiek izstrādāti priekšlikumi tuneļa un tā pieeju izveidošanai. Pēc priekšlikumu izstrādes tie tiks saskaņoti ar Salaspils pilsētas domi, Salaspils novada būvvaldi, VAS “Latvijas Valsts ceļi” un ar VAS “Latvijas dzelzceļš”, kā arī plānots iegūt satiksmes drošības audita slēdzienu un veikt iecerētās būves publisko apspriešanu.

Izpētes darba prezentācijas sanāksme notiks 2009. gada 14. janvārī pulksten 10 Salaspils novada domes sēžu zālē Līvzemes ielā 8. Salaspils iedzīvotāji, kā arī personas, kurām Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder nekustamie īpašumi, savu viedokli var izteikt līdz 16. janvārim, rakstiski iesniedzot vai nosūtot savas atsauksmes Salaspils Būvvaldei.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātu izskatīšana plānota 2009. gada janvāra beigās.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>