Slāvu maģistrālā transporta mezgla izbūvi, kura pēc plāna jāpabeidz 2011. gadā.