P I L S Ē T I Z P Ē T E
industriālais tūrisms
URBAN EXPLORATION

RUST IN PEACE

Saistītie projekti
Kontaktiem

Daba pilsētā. Pilsēta dabā.

Fotoceļojuma „Daba pilsētā. Pilsēta dabā.” projekts tapa kā divu atšķirīgu grupu – UrbanTrip un Latvijas Zaļās kustības kopdarbs. Mērķis – caur fotogrāfiju izpētīt mākslīgā sadzīvošanu ar dabisko. Projektā piedalījās jaunieši no riska grupām, kuri procesā tikās ar profesionāliem fotogrāfiem, mācījās izmantot dažādus fotoaparātus un palīgtehniku, klausījās lekcijas un piedalījās praktiskās apmācībās, kā arī apmeklēja daudzus kultūrvēsturiski nozīmīgus objektus. Noslēgumā notika mēnesi gara izstāde.

Project of phototrip “Nature in City. City in Nature.” originated as a co-work of two different groups – UrbanTrip and Latvian Green movement. The aim was to explore relations between artificial and natural through photography. The project also had young participants from risk groups, who met professional photographers during the process, learned to use different cameras and accessories, listened to lectures and participated in practical lessons, and visited many cultural and historical objects as well. In the end there was an exhibition for one month.

©2005 – Džerijs Šterns, Liene Zelmene, Ervins Labanovskis, Jānis Brizga,
Miks Ramāns, Helēna Knape, Liene Kalniņa, Rudīte Špakovska

Vēl šajā kategorijā:

1 comment to Daba pilsētā. Pilsēta dabā.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>