P I L S Ē T I Z P Ē T E
industriālais tūrisms
URBAN EXPLORATION

RUST IN PEACE

Šeit raksta


DŽERIJS ŠTERNS www.whiterabbit.lv

Saistītie projekti
Kontaktiem

Mūsu komanda / Our team

kustības garīgais tēvs kopš 2004. gada
DŽERIJS ŠTERNS
projektu kurators kopš 2005. gada
ERVINS LABANOVSKIS
Šajā lapā minēti aktīvākie projektu dalībnieki un organizētāji, taču URBANTRIP ir vēl vairāki desmiti senāku un nesenāku ceļabiedru, padomdevēju un līdzdomātāju gan Latvijā, gan ārpus tās. Ja arī Tev ir vēlme pievienoties, raksti, gan jau kaut ko izdomāsim.

info@urbantrip.lv / skype: urbantrip

spiritual father of movement since 2004
DŽERIJS (JERRY) ŠTERNS
curator of projects since 2005
ERVINS LABANOVSKIS
This page refers to the most active project participants and organizers, but URBANTRIP has dozens of less and more recent companions, counselors and adepts both in Latvian and beyond its borders. If you have a desire to join, contact us, and we will try to arrange something.

info@urbantrip.lv / skype: urbantrip

PROJEKTU VADĪTĀJI • PROJECT MANAGERS

Džerijs Šterns, Ervins Labanovskis, Inese Segliņa, Kaspars Breidaks

AKTĪVĀKIE DALĪBNIEKI UN ATBALSTĪTĀJI • MOST ACTIVE PARTICIPANTS AND SUPPORTERS

Pēteris Brīniņš, Liene Zelmene, GarJānis, Ilmārs Gromuls

Diana Macukeviča, Jānis Bertrands, Solvita Slišāne, Sabīne Dundure

Dagnis Rāgs, Līga Saulīte, Kristaps Stepiņš, Jānis Brizga

Liene Kalniņa, Iveta Šurma, Elīna Banga, Jānis Pešiks

Māra Žeikare, Ģirts Raģelis, Tomas Zvicevičius, Simonas Tilindis

Bjōrn Sidfeldt, Patrik Kullman, Kalle Lundgren, Anna Gaļejeva

Kaarel Nurk, Joana Deltuvaite, Gytas Skudzinskas, Algirdas Pukis

Karol Obuchowski, Jekaterina Konovalova, Ģirts Zvirbulis, Karlīna Sutra

UN DAUDZI CITI… • AND MANY MORE…
turpinājums sekos • to be continued