P I L S Ē T I Z P Ē T E
industriālais tūrisms
URBAN EXPLORATION

RUST IN PEACE

Saistītie projekti
Kontaktiem

Ētikas kodekss

DIGERA ĒTIKAS KODEKSS

It kā šī tēma liekas pati par sevi skaidra, un tomēr pieredze liecina, ka to der atkārtot vēl un vēl. Ikreiz jau pievienojas pasākumos kāds cilvēks no jauna, kas varbūt nav pazīstams ar šo lietas pusi. Tad nu tā.

DIGERA ZELTA LIKUMS – DIGERIS NAV VANDĀLIS. Objektos mēs nelaužam atlikušās mēbeles, nesitam stiklus, nezīmējam uz sienām uzrakstus un neatstājam jaunus atkritumus. Likums pastāv ne tikai personīgās ētikas ietvaros, bet arī kā garants vairākām citām parādībām:
a) netiek degradēta digera būtība liecinieku (īpaši dažādu varas pārstāvju) uzskatos;
b) objekts tiek saglabāts maksimāli ilgi esošajā stāvoklī apskatei arī citiem digeriem un nejaušajiem apmeklētājiem.

NO OBJEKTIEM MĒS NEŅEMAM “SUVENĪRUS” – atkal jau tāpēc, lai objekti saglabātos maksimāli neskarti nākamajām apskatēm (protams, brīžiem ir grūti tikt galā ar domu “neņemšu es, ņems kāds cits”, taču nākas tomēr uz to paļauties un mēģināt ar savu piemēru ietekmēt arī citus, – jo kas gan vispār būtu mūsu dzīve bez ticības idejām un pārliecībām?).

► URBANTRIP AKTIVITĀŠU LAIKĀ MĒS NELIETOJAM ALKOHOLU UN CITAS APREIBINOŠAS VIELAS – ne tikai ētikas apsvērumu dēļ, bet arī tāpēc, lai maksimāli garantētu personisko drošību. Arī skaidrā esot, uzturēšanās atsevišķos objektos mēdz būt fiziski bīstama.

Šie ir galvenie nosacījumi. Taču eksistē vēl daudzi sīkāki, kas atšķiras katrā objekta tipā un kuru saprašana veidojas tikai procesā.