P I L S Ē T I Z P Ē T E
industriālais tūrisms
URBAN EXPLORATION

RUST IN PEACE

Saistītie projekti
Kontaktiem

Presei

Pieredze sadarbībā ar masu medijiem diemžēl rāda, ka urban exploration būtība joprojām nereti tiek pārprasta un atspoguļota diezgan nekorekti – protams, ar patīkamiem izņēmumiem.

Esam dažreiz saņēmuši lasītāju kritiku par publikācijām, kas saistībā ne tikai ar mūsu apvienību, bet arī ar UE kā nozari parādās drukātajos u.c. medijos. Apliecinām, ka vairumā gadījumu no sirds piekrītam šai kritikai un negatīvi precedenti rodas vien tajos gadījumos, kad apstākļi liedz mums kontrolēt publikāciju saturu. Tas ne vienmēr ir iespējams, jo mediju pārstāvji biežāk raksta savas personīgās pārdomas, pieaicinot pilsētpētniekus tikai kā konsultantus, nevis pārpublicē tiešas intervijas – un nereti mēs paši ieraugām pilnus tekstus tikai pēc to publikācijas.

Galvenās problēmas parasti ir: a) objektu koordināšu publicēšana, kuras rezultātā atsevišķi objekti kļūst pārāk “populāri” un ātrāk zaudē savu kvalitatīvo stāvokli; b) urban exploration kā aizraujoša piedzīvojuma glorificēšana, aizmirstot par drošības tehniku; c) jēdzienu un terminu neprecizitāte; d) dažādu urban exploration novirzienu un stilu apvienošana vienotā veselumā, kā rezultātā nereti cieš digeru tēls sabiedrības acīs.

Ja esat kāda masu medija pārstāvis un vēlaties sadarboties ar apvienību “UrbanTrip”, aicinām ievērot mūsu galvenos noteikumus:

► izvairīties no objektu atrašanās vietu precizēšanas publikācijās

► publicēt norādes uz nepieciešamās drošības tehnikas ievērošanu

► ievērot darbības principu atšķirību starp legālajām un nelegālajām UE grupām