P I L S Ē T I Z P Ē T E
industriālais tūrisms
URBAN EXPLORATION

RUST IN PEACE

Šeit raksta


DŽERIJS ŠTERNS www.whiterabbit.lv

Saistītie projekti
Kontaktiem

Rīga 3D

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir sācis darbu pie «EK LIFE+» programmas līdzfinansētā projekta «Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana» realizēšanas, un viena no šī projekta aktivitātēm paredz digitālā trīsdimensiju modeļa izstrādi visai Rīgas pilsētas teritorijai. Šim nolūkam tiks izlietoti 10’830 lati, ierēķinot PVN. Saskaņā ar iepirkuma konkursa […]