P I L S Ē T I Z P Ē T E
industriālais tūrisms
URBAN EXPLORATION

RUST IN PEACE

Saistītie projekti
Kontaktiem

Latvija – Ukrainai!

urbantrip

Valsts neatkarības atjaunošanas dienā Latvijas pilsētfotogrāfu kustības „Urbantrip” pārstāvji vienojušies solidaritātes sveicienā Ukrainai.

 

В день Восстановления государственной независимости представители движения урбанистических фотографов Латвии „Урбантрип” объединились в приветствии солидарности Украине.

„Mēs te, Latvijā, esam pateicīgi par savu pirms salīdzinoši neilgā laika no jauna izcīnīto neatkarību,” saka kustības līderis Džerijs Šterns. „Un tāpēc jo sevišķi skaudri apzināmies šobrīd Ukrainā notiekošo, sirdī ļoti cerot arī uz tās iedzīvotāju spējām nosargāt savu valsti, savu vienīgo dzimteni. Slava Ukrainai!”

Foto: kustības „Urbantrip” pārstāvji un atbalstītāji – Juris Rozenbergs, Dāvis Muižnieks, Džerijs Šterns un Arina Mozžerikova – 4. maija solidaritātes foto-sveiciena radīšanas procesā (reportāžas autors – Juris Rozenbergs).

 

“Мы здесь, в Латвии, благодарны за свою не так давно заново завоеванную независимость”, говорит лидер движения Джерри Штэрн. “И поэтому особенно четко осознаём происходящее сегодня на Украине, в сердце очень надеясь и на способность её жителей защитить свою страну, свою единственную родину. Слава Украине!”

На фото: представители и сторонники движения „Urbantrip” – Юрис Розенбергс, Давис Муйжниекс, Джерри Штэрн и Арина Мозжерикова – в процессе создания фото-приветствии солидарности 4-о мая (автор репортажа – Юрис Розенбергс).

urbantrip

urbantrip

urbantrip

urbantrip

urbantrip

urbantrip

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>