P I L S Ē T I Z P Ē T E
industriālais tūrisms
URBAN EXPLORATION

RUST IN PEACE

Šeit raksta


DŽERIJS ŠTERNS www.whiterabbit.lv

Saistītie projekti
Kontaktiem

UrbanTrip un Urban Exploration

Urban Exploration (burtiski – pilsētizpēte) ir jēdziens, kas izplatīts visā pasaulē, kur vien ir atrodami kādi cilvēka būvētas pilsētas elementi. Visvairāk UE pārstāvjus interesē tas, kas atrodas zem zemes vai būvju aizsega, no pirmā acu uzmetiena nepieejams. Un nereti – pamests, „normāliem cilvēkiem neinteresējošs”. To mēdz tautā saukt par „graustu estētiku”, lai gan es nemelošu, ka man šis apzīmējums sevišķi ietu pie sirds…

Pasaulē ir daudz visdažādāko apvienību un organizāciju, kas darbojas UE filozofijas ietvaros. To darbības līmenis mēdz būt gana atšķirīgs: sākot ar amatieriem, kuru darbība izpaužas klejošanā pa dažādiem pamestiem objektiem, parasti tikai personīgas intereses robežās, turpinot ar tiem, kuru interese ir teju zinātniska un izpētes līmenis vainagojas ar metriski un vēsturiski precizētiem datiem, un beidzot ar pavisam nopietnām, politiski aktīvām organizācijām, kas iespēju robežās iesaistās valstiska līmeņa procesos. Viens no labākajiem piemēriem pēdējām ir Krievijas digeru kustība, kura uzstājas neatkarīgā eksperta lomā Maskavas pilsētas attīstības sfērā, kas ietver celtniecību, māju avāriju likvidēšanu un iedzīvotāju pārcelšanās jautājumus. 2006. gada sākumā šī kustība dibināja cilvēktiesību aizsardzības organizāciju, kuras profils ir komunālās tiesības un mājokļu celtniecības problēmas; viņi veido protesta komitejas un cīnās, cīnās, cīnās… Taču tā jau ir izteikti radikāla organizācija, kurai ar klasisko UE sakars ir palicis diezgan mazs.

Latvijā tāpat pastāv dažāda līmeņa organizācijas un kustības, kuras savā darbībā vairāk vai mazāk ievēro UE idejas. Ir jauniešu grupas, kuru mērķis ir klejot pa cilvēku aizmirstām vietām, dažām no tām jāsaka tomēr paldies par informācijas fiksēšanu, fotogrāfijām un apmeklēto vietu aprakstiem, kas tiek saglabāti to arhīvos. Reizēm vienīgi žēl, ka daudzos gadījumos ļaudis izvēlas personīgās popularitātes, atzinības un vēl nez kādu mērķu labad šo informāciju pilnā apmērā publicēt, piemēram, internetā – tas ievērojami samazina pieminēto objektu mūžu… Jūs jau zināt, kā gadās – kamēr kāda dabiski veidojusies ala ir nezināma, tā gadu simtiem paliek neskarta. Bet pietiek kādai avīzei par to uzrakstīt, tautai ieinteresēties – un re, pāris gadu laikā ir gan uz sienām „Maša + Saša”, gan viss pārējais. Tas pats notiek arī ar UE interesējošajiem objektiem. Bet pietiks par sasāpējušo.

Tāpat Latvijā eksistē arī profesionāļu komandas, kuras darbojas ar speleoloģiju un arheoloģiju dažādos Padomju laika objektos. Līdzās atrodamas citas organizācijas, kas, līdzīgi Krievijas kolēģiem, iesaistās valsts un pilsētu sociālpolitiskajā dzīvē, veicinot iedzīvotāju interesi un izpratni par tās procesiem.

UrbanTrip šai organizāciju spektrā pārstāv zināmu „zelta vidusceļu”. Kādreiz mēs darbojāmies tikai klasiskā UE ietvaros, taču drīz atradām iespēju savus centienus realizēt mākslā. Un īsi pēc tam – veidu, kā mākslu pievērst mūsu mērķiem vēl ciešāk, izmantojot fotogrāfiju un video kā iespēju atklāt pilsētas problēmas – sociālās, ekoloģiskās, reizumis pat politiskās. Lai gan tik un tā reizēm gribas to visu nobīdīt malā un vienkārši iedzert tēju uz kāda grausta jumta. Un tā arī darām.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>