P I L S Ē T I Z P Ē T E
industriālais tūrisms
URBAN EXPLORATION

RUST IN PEACE

Saistītie projekti
Kontaktiem

Jēdzieni

Ja UrbanTrip-am būtu nepieciešams piemeklēt definīciju, tā šo kustību visdrīzāk varētu raksturot kā sektu. Mēs ar to nodarbojamies, jo pēc tā alkst mūsu sirdis, mūsu būtība – citas motivācijas nav. Taču, tāpat kā jebkurai reliģijai, arī šai ir sava klasifikācijas sistēma – kura gan nereti nonāk strupceļā, jo visi tās virzieni un apakšgrupu filozofijas mēdz nemitīgi mainities, savstapēji pārklāties un kombinēties.

Kopējais nozares nosaukums ir URBAN EXPLORATION jeb URBAN EXPLORING – kas latviešu valodā varētu tikt tulkots kā pilsētpētniecība jeb “pilsētizpēte”. Ar šo nosaukumu pasaulē darbojas gan cilvēki, kuru interese par Pilsētu kā veidojumu ir zinātniska (vēsturnieki, arheologi), gan mākslinieki (fotogrāfi, rakstnieki), gan sportisti (ekstrēmā tūrisma piekritēji, alpīnisti) un vispār jebkuri interesenti – netradicionālas vides meklētāji. “UrbanTrip” šai gadījumā pārstāv zināmu vidusceļu, “apvienojot derīgo ar patīkamo” – brīžiem mēs organizējam mākslas projektus, kas vērsti uz informācijas iegūšanu vai svarīgu sociālo vēstījumu paušanu, brīžiem nodarbojamies ar šo vienkārši pašu priekam.

“UrbanTrip” pastāvēšanas idejai ļoti tuvs jēdziens, ko izmanto UE pasaulē, ir – industriālais tūrisms, kas pēc definīcijas ietver sevī rūpniecisko un citu speciālās nozīmes teritoriju un objektu apsekošanu ar mērķi gūt pētniecisku materiālu vai estētisku baudījumu. Nereti to izmanto arī kā sinonīmu urban exploration jeb pilsētpētniecībai. Grūtības šī apzīmējuma plašākai ieviešanai rada fakts, ka tas valodā jau pastāv kā oficiāls termins atšķirīga procesa apzīmēšanai.

Viens no mēģinājumiem klasificēt pilsētpētniekus ir to iedalījums pēc interešu līmeņiem – šī vārda tiešajā nozīmē:

Digeri (to dig – rakt) – viņiem visvairāk interesē pazemes būves, šahtas, bumbu patvertnes u.c. Reizēm šajā vārdā dēvē visus pilsētpētniekus, jo lielākā daļa kustības pārstāvju interesējas par militārajiem objektiem, kuriem parasti ir piesaistīti visai iespaidīgas apakšzemes resursi.

Stalkeri (to stalk – lavīties, slepus pārvietoties) – šos pārstāvjus visvairāk saista slēgtas teritorijas, lielākoties virszemē. Apzīmējums nāk no mūsu kustības “bībeles” – brāļu Strugacku garstāsta “Pikniks ceļa malā” (plašāk par to šai ierakstā).

Rūferi (roof – jumts) – šīs kategorijas ļautiņus visdrīzāk ieraudzīsiet klejojam pa jumtiem, rāpjamies torņos un tamlīdzīgi.

Vēl viens jēdziens, kurš noteikti ir skatāms pilsētpētniecības kontekstā, ir spelestoloģija. Līdzīgi speleoloģijai, kuras mērķis ir pētīt alas un to veidošanos, arī šī alternatīvā zinātne pēta pazemes alas – taču cilvēka darbības radītas (akmeņlauztuves, katakombas u.c.). Nereti šo darbības virzienu piedēvē digeriem, taču tas ir neprecīzs salīdzinājums, jo digerus interesē telpas, kas izveidotas ar noteiktu būvmateriālu un tehnoloģiju palīdzību.