P I L S Ē T I Z P Ē T E
industriālais tūrisms
URBAN EXPLORATION

RUST IN PEACE

Šeit raksta


DŽERIJS ŠTERNS www.whiterabbit.lv

Saistītie projekti
Kontaktiem

Latvijas pilsētpētnieki vienojas par sadarbību

A cooperation is set between 6 urban exploration unions for purpose to protect urban objects, popularize UE code of ethics and adjust facts in context of latvian history.

[preses relīzes teksts] 2008. gada 16. martā klubā “Hamlets” pulcējās sešu Latvijas urban exploration apvienību pārstāvji, lai savstarpēji iepazītos, dalītos pieredzē un diskutētu par iespējamo nākotnes sadarbību.

Urban exploration ir pasaulē izplatīts termins, kas apzīmē cilvēkus, kuru vaļasprieks, bet nereti arī profesionālā darbība ir saistīti ar pilsētvides pētniecību, tai skaitā gan aktīvos objektos, gan graustos (rūpnīcu ēkas, militārās bāzes u.c.). Mērķi dažādām grupām variē, sākot ar informācijas vākšanu un beidzot ar radošo mākslu, tāpat arī to darbībai tiek izmantoti visdažādākie apzīmējumi – urban exploration, digerisms, spelestoloģija u.c.

Sapulcē piedalījās pārstāvji no apvienībām „UrbanTrip”, „Diggers”, „Ostrog”, „Necton”, „Grauzti” un „PSRS mantojums”. Procesā tika nolemts turpmāk sadarboties, savstarpēji informējot apvienības par publiskajiem pasākumiem, plānojot kopējas aktivitātes un veicinot savas darbības ētikas kodeksa popularitāti kā dalībnieku vidū, tā arī plašākā sabiedrībā.

Sapulces iniciators, „Urbantrip” vadītājs Džerijs Šterns norādīja, ka pilsētpētnieka ētikas kodeksa pastāvēšanu uzskata par ļoti svarīgu šīs darbības sastāvdaļu: „Pirmkārt, tā ir jau mūsu pašu morāle – mēs rūpējamies par vidi, kurā darbojamies, lai tā spētu priecēt arī citus skatītājus; otrkārt, svarīgi ir, lai arī sabiedrība mūs uztvertu pareizi. Mēs nenākam uz šiem objektiem, lai tos apzīmētu, izsistu stiklus vai kā citādi apgānītu. Mēs nākam iegūt informāciju, iemūžināt faktus fotogrāfijā, dokumentēt pilsētas attīstību un mainīgumu.”

Minētais ētikas kodekss paredz apmeklētājam nebūt vandālim – nevienā no veidiem nebojāt objektu esošo vidi, neatstāt atkritumus un neņemt „suvenīrus”, lai objekti maksimāli ilgi saglabātos pilnībā apskatāmi arī citiem.

„Necton” vadītājs Vlads Gušča, kurš šajā jomā darbojas jau no pagājušā gadsimta 90-ajiem gadiem, atzina, ka informācija par dažādiem agrāk aktīviem rūpnieciskajiem un militārajiem objektiem ir mūsdienās plaši pieejama, taču bieži vien neprecīza un apaugusi dažādām baumām. Sapulces dalībnieki nolēma turpmāk sadarboties, lai kopējiem spēkiem maksimāli precizētu esošo informāciju gan par objektiem (vācot un popularizējot faktus par tiem Latvijas vēstures kontekstā), gan par to apmeklēšanas iespējamo bīstamību – pretēji šobrīd izklaides presē redzamajām ziņām, kas reklamē „urbāno tūrismu” un tādējādi var paaugstināt nelaimes gadījumu skaitu, neinformētām personām nonākot šādā vidē.

Tāpat pilsētvides pētnieki vienojās par nākotnes sadarbību radošajās aktivitātēs, par kurām informācija sekos.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>