P I L S Ē T I Z P Ē T E
industriālais tūrisms
URBAN EXPLORATION

RUST IN PEACE

Šeit raksta


DŽERIJS ŠTERNS www.whiterabbit.lv

Saistītie projekti
Kontaktiem

Rīga 3D

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir sācis darbu pie «EK LIFE+» programmas līdzfinansētā projekta «Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana» realizēšanas, un viena no šī projekta aktivitātēm paredz digitālā trīsdimensiju modeļa izstrādi visai Rīgas pilsētas teritorijai. Šim nolūkam tiks izlietoti 10’830 lati, ierēķinot PVN. Saskaņā ar iepirkuma konkursa rezultātiem šā gada jūnijā par darbu izpildi ir noslēgts līgums ar SIA «Metrum». Darbiem jābūt pabeigtiem sešu nedēļu laikā no darbu izpildes līguma noslēgšanas brīža.

Izmantojot aerolāzerskenēšanu, tiks iegūti dati par visu Rīgas teritoriju, tostarp par zemes virsmu, veģetāciju un būvēm. Šī iepirkuma rezultātā tiks izveidots Rīgas pilsētas teritorijas reljefa modelis, kas būs piemērots specifisku vides procesu analīzei. Jauniegūtos datus, piemēram, par būvēm un veģetāciju, laika gaitā varēs papildināt un izmantot tāda 3D modeļa izveidei, kurā būs redzams ne tikai reljefs, bet arī ēkas, ielas un koki. Tāpat nākotnē 3D modelī būs iespējams ievietot un izvērtēt objektus, kas ir būvniecības stadijā, un Rīgas domes institūcijas saskaņotus būvprojektus, kā arī jaunus būvniecības priekšlikumus, tādejādi atvieglojot lēmumu pieņemšanas procesu.

Vēl šajā kategorijā:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>