P I L S Ē T I Z P Ē T E
industriālais tūrisms
URBAN EXPLORATION

RUST IN PEACE

Saistītie projekti
Kontaktiem

Projekti

= U R B A N T R I P =
NOZĪMĪGĀKĀS AKTIVITĀTES // MOST SIGNIFICANT ACTIVITIES

200420052006200720082009201020112012

2013 – …

Un tā mēs ceļojam ij telpā, ij laikā, fotografējam un rakstām…

And so we’re trippin’ through space and time, making photographies and stories…

2012

Līdz šim brīdim interesantākais notikums ir Somijas studentu filmēšanas grupas viesošanās Latvijā, intervējot UrbanTrip pārstāvjus un kopā apmeklējot dažādus objektus, ar ko likti pamati interesantai un ilgstošai sadarbībai nākotnē.

So far, the most interesting event is a visit of Finnish students’ filmcrew, interviewing UrbanTrip representatives and visiting various objects together, which laid the foundations for an interesting and long-term cooperation in the future.

2011

UrbanTrip pārsvarā nodarbojas ar nelielu pārgājienu organizēšanu, piedaloties gan vietējiem fotogrāfiem, gan viesiem no dažādām ārvalstīm.

UrbanTrip mostly deals with smaller trips inviting guest photographers from different countries and local ones.

2010

Pārmaiņu laiks – UrbanTrip mājaslapa pārtop par blogu, sākam rakstīt ne tikai par savām aktivitātēm, bet arī mums nozīmīgiem notikumiem Latvijā un pasaulē. Līdz šim ierastie lielie projekti netiek organizēti, to vietā stājas nelielās akcijas ar jaunu interesentu iesaistīšanu, atgādinot kustības pirmsākumus.

Gada skumjā vēsts – janvārī autoavārijā iet bojā UrbanTrip starptautiskā projekta “Vilciens Rīga-Dubulti” dalībniece no Polijas [info].

Apvienības vadība iesaistās starptautiska vides fotogrāfu konkursa žūrijā un veido sadarbību ar sociologiem, kā arī Britu padomes organizētā pilsētplānošanas projektā. Paralēli svinam valsts un savus svētkus jau ierastajos objektos. Gada beigās apvienība piedalās studentu diplomdarba – dokumentālās filmas tapšanā.

A time of change – UrbanTrip’s website becomes a blog, we start to write not only about our activities, but also about significant events for us in Latvia and all over the world. The usual major projects aren’t organized, but are replaced by smaller activities with engagement of new participants, recalling the beginnings of the movement.

The sad news – participant of UrbanTrip’s international project “The Train Riga-Dubulti” from Poland dies in a car accident [info].

UrbanTrip’s leader becomes involved in the jury of international environmental photography contest and sets collaboration with sociologists, as well UrbanTrip participates in urban planning game organized by the British Council. In the same time we move to common objects to celebrate national holidays and our usual anniversaries. At the end of year UrbanTrip participates in documentary film made by students as a graduation work.


2009

Slinks gads UrbanTrip dzīvē, jo vairāki dalībnieki izceļojuši no Latvijas, bet līderi piedalās politiskajās cīņās. Plānotais labdarības projekts negūst finansiālu atbalstu. Notiek ceļojumi pa Latvijas objektiem nelielās grupās.

A lazy year in UrbanTrip’s life due to some member’s migration outside Latvia; leaders of group are participating in political battles. Planned charity project doesn’t get finansial support. Trips to local objects in small groups take place.

– “Dzīvnieks pilsētnieks” (plānošana)
– “Animal Citizen” (planning)

– “UrbanTrip” svin savu 5 gadu jubileju
– “UrbanTrip” celebrates its 5th anniversary

2008

Gads sācies ar projekta “Vilciens Rīga-Dubulti” izstādi Zviedrijā, Latvijas vēstniecībā, un skaisti turpinājies ar projekta “Daugavas abas malas” grāmatas nākšanu pasaulē. Tāpat UrbanTrip uzsākusi apvienot dažādas Latvijas pilsētizpētes organizācijas. Notiek aktīva gatavošanās vasaras jaunajiem projektiem, no kuriem lielākais ir fotoceļojums “Robeža, kas vieno”, kurā iesaistīti fotogrāfi no Latvijas, Lietuvas, Īrijas un Zviedrijas.

This year has begun with an exhibition of the project “The Train Riga-Dubulti” and beautifully continued with an opening of a book dedicated to the project “Both Banks of Daugava”. Also UrbanTrip has started to unite different urban exploration organisations of Latvia. Preparing he new summer’s projects, amongst which the biggest is “Border That Unites” with photopraphers from Latvia, Lithuania, Ireland and Sweden involved.

– “Vilciens Rīga-Dubulti” Zviedrijā
– “The Train Riga-Dubulti” in Sweden

– Latvijas pilsētpētnieki vienojas par sadarbību
– Latvian urban explorers agree to cooperate

– Grāmata “Daugavas abas malas”
– The book “Both banks of Daugava”

– Starptautisks projekts “Robeža, kas vieno”
– International project “Border that unites”

– Projekta “Via Baltica” izstāde Rīgā
– Exhibition of project “Via Baltica” in Riga

– Projekta “Robeža, kas vieno” izstāde
– Exhibition of project “Border that unites”

2007

Aktivitātēm bagāts gads, kurā “UrbanTrip” norisinās vairāki starptautiski projekti, kā arī izstādes Latvijā un Zviedrijā. Papildus “UrbanTrip” veido sadarbību ar ekstrēmā sporta pasauli un iesaistās labdarībā, atbalstot dzīvnieku patversmes.

A year full of activities, during which “UrbanTrip” organizes several international projects, as well as exhibitions in Latvia and Sweden. In addition, “UrbanTrip” forms cooperation with extreme sport’s world and gets into charity, supporting animal shelters.

– Projekta “Daugavas abas malas” izstāde galerijā “Bastejs”
– Exhibition of project “Both banks of Daugava” in gallery “Bastejs”

– Projekta “Daugavas abas malas” izstāde Stokholmā (Zviedrija)
– Exhibition of project “Both banks of Daugava” in Stockholm (Sweden)

– Starptautisks projekts “Via Baltica”
– International project “Via Baltica”

– “Negribu būt kaķis maisā”
– “Don’t Want To Be A Cat In Bag”

– Fotogrāfu nometne “Vilciens Rīga-Dubulti”
– Photographer’s camp “The Train Riga-Dubulti”

– Izstāde “Vilciens Rīga-Dubulti”
– Exhibition of “The Train Riga-Dubulti”

– RADIOINTERVIJA
– RADIO INTERVIEW (in Latvian only)

2006

Togad grupai pievienojās plašāks interesentu loks, intensificējās braukāšana pa valsti un informācijas vākšana par dažādiem objektiem. Papildus turpinājām iepriekš iesākto sadarbību ar citām organizācijām un realizējām savu pirmo starptautisko projektu. Tāpat tikām uzaicināti prezentēt 2005. gada projektu Grenoblē (Francijā)  – apmēram 90 organizāciju forumā.

During this year many new believers joined our group, the intensity of travelling around the country enlarged as well as collecting of information about objects. In addition, we continued cooperation with another organizations and implemented our first international project. As extra, we were invited to inform youth about our project of year 2005 to Grenoble (France) – to a forum of almost 90 organizations.

– “Daba pilsētā. Pilsēta dabā” Francijā
– “Nature in City. City in Nature” in France

– Starptautisks projekts “Daugavas abas malas”
– International project “Both banks of Daugava”

2005

Gads, kurā gandrīz pilnībā nomainās UrbanTrip komanda, no iepriekšējās paliekot tikai diviem grupas cilvēkiem – Džerijam un Lienei. Klāt nāk vēlāko projektu cītīgākais vadītājs Ervins un citi. Šai gadā UrbanTrip pirmoreiz sadarbojas ar Eiropas fondiem un Latvijas Zaļo kustību.

The year when UrbanTrip’s team almost completely changes, except Jerry and Liene. Amongst others, the most hardworking manager of UrbanTrip’s later projects Ervins joins the group. In this year UrbanTrip cooperates with European foundations and Latvian Green movement for the first time.

– Projekts “Daba pilsētā. Pilsēta dabā” [Kurzemes piekraste]
– Project “Nature in City. City in Nature” [seaside of Kurzeme]

2004

Laiks, kad ceļojām apkārt bez noteikta mērķa, tikai ar vēlmi apmeklēt pamestos pilsētvides objektus un iemūžināt tos gadījuma rakstura fotogrāfijās.

The period when we travelled around without definited aim, only with desire to visit abandoned urban objects and to memorialize them into ocassional photographies.

– Latvijas “UrbanTrip” kā organizētas kustības dzimšana
– The birth of Latvian “UrbanTrip” as an organised movement